Menu

Bảo hành Bộ lưu điện khẩn cấp

- Dịch vụ cung cấp khi khách hàng yêu cầu bảo hành với tấc cả sản phẩm được Công ty Nguyên Hà nhập khẩu và phân phối. Hoặc với bất kỳ sản phẩm UPS nào mà khách hàng có nhu cầu

- Các yêu cầu của khách hàng được thực hiện nhanh chóng nhất và vượt quá các cam kết của Nguyên Hà đối với bảo hành sản phẩm

- Chi phí của mỗi lần thực hiện được tính dựa vào độ khó của các yêu cầu, của hệ thống và của vật tư linh kiện cần thay thế

- Chi phí phát sinh do di chuyển để thực hiện dịch vụ như: di chuyển, sinh hoạt, khách sạn.

Khi phát sinh nhu cầu xin liên hệ với các Trung tâm dịch vụ Khách Hàng của Công ty Nguyên Hà để được thực hiện. 

Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak